Werkzaamheden in De Kling

In de buurt De Kling start de gemeente begin april met onderhoud aan de wegen. De trottoirs worden vernieuwd en waar nodig worden de rijbanen hersteld. Het werk wordt in de komende twee jaar in fases uitgevoerd.

Er vinden geen grote veranderingen plaats. Bestaande inritten blijven ook in de nieuwe situatie gehandhaafd. Wel passen we in overleg met bewoners enkele trottoirs aan en wordt meteen bekeken waar de beplanting problemen veroorzaakt en wat daar aan gedaan kan worden. Dat geldt zowel voor de gemeentelijke beplanting, als voor particuliere beplanting. Waar dat speelt, bespreken we dat uiteraard met de bewoners.

Vanaf begin maart

De werkzaamheden starten begin april 2021 en duren in totaal zo’n 2 jaar, dus tot eind 2022. Het werk wordt in fases uitgevoerd:

Fase 1, uitvoering in 2021 bestaat uit:

Klingstraat,
Montgomerystraat,
Schumanstraat,
Churchillstraat (gedeelte Merkelbeekerstraat - Marchallstraat),
De Gasperistraat (gedeelte Montgomerystraat - Adenauerstraat), 
Adenauerstraat.

Fase 2, uitvoering 2022 bestaat uit:

Eisenhowerstraat,
Marchallstraat,
Rooseveltstraat,
Rooseveltstraat 40-54,
Rooseveltstraat 16-30,
Kennedylaan 46-60,
De Gasperistraat (gedeelte Adenauerstraat -Kennedylaan),

Churchillstraat (gedeelte Marchallstraat- De Gasperistraat).
Omdat er altijd omstandigheden kunnen zijn, die de planning positief of negatief beïnvloeden, geven we regelmatig een update van dit project.

Vragen?

Met vragen over de planning of bereikbaarheid kun je terecht bij de heer Wil Goossens, coördinator wegen van de gemeente Brunssum, afdeling Openbare Ruimte, Telefoon: +31 45 527 8624 (tijdens kantooruren). E-mail: wil.goossens@brunssum.nl.