Enquête: Wat vind je van Brunssum-Noord?

De gemeente Brunssum verspreidt deze week een enquête onder de inwoners van Brunssum-Noord. Via een vragenlijst kunnen inwoners aangeven hoe ze wonen en leven in hun wijk ervaren, en wat eventueel beter kan. Deelnemen aan de enquête kan tot 15 januari 2022.

De gemeente wil de resultaten van de enquête gebruiken voor het Noorderhuis. 

Noorderhuis

Het Noorderhuis, een initiatief van de gemeente, is geopend in de zomer van 2020. Het Noorderhuis biedt onderdak aan een aantal maatschappelijke instellingen, maar het is vooral bedoeld om een impuls te geven aan het principe van 'burenhulp'. 

Inwoners van Brunssum-Noord kunnen in het Noorderhuis terecht met allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg en inkomen, maar ook voor een praatje of een kopje koffie. Het Noorderhuis wil vooral de drempel verlagen om contact en hulp te zoeken. Via het Noorderhuis vinden inwoners sneller de weg naar de gemeente, naar andere organisaties, maar ook naar andere buurtbewoners.

Met de enquête wil de gemeente een actueel beeld krijgen van hoe bewoners hun eigen welzijn en sociale contacten ervaren, maar ook wat ze vinden van de kwaliteit van de voorzieningen in de wijk. 
Tevens kunnen respondenten aangeven of ze al bekend zijn met het Noorderhuis.

Het Noorderhuis is gevestigd aan De Gasperistraat 3 te Brunssum. Kijk voor meer informatie op www.noorderhuisbrunssum.nl.

Enquête

De enquête wordt vanaf dinsdag 21 december huis-aan-huis verspreid in heel Brunssum-Noord. 

De vragenlijst kan schriftelijk worden ingevuld en zonder kosten retour gestuurd. Wie dat wil, kan de vragenlijst ook digitaal invullen, via een link die vermeld staat in de begeleidende brief.

Het invullen van de vragenlijst kan tot 15 januari 2022.